top of page
Persborg

Aktuellt

Malmö Tillsammans bjuder in till webinarium med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Helsingfors stad samt Nässjö kommun.Malmö Tillsammans bjuder in till webinarium den 4 november: Medborgarbudget - erfarenheter från Helsingfors och Nässjö!


Medborgarbudget är en process som använts världen över sedan slutet av 1980-talet för att involvera medborgarna i hur resurser fördelas. Erfarenheterna visar bland annat att man får en rad mervärden, så som:

- bättre, effektivare och mer behovsanpassad service till medborgarna. - ökad förståelse av hur gemensamma resurser används. - ökad tillit och legitimitet för det demokratiska systemet. - stärkt social sammanhållning.


Vid detta webinarium träffar ni Sveriges kommuner och regioner (SKR), Helsingfors stad samt Nässjö kommun som delar med sig av sina erfarenheter av medborgarbudget, hur det kan användas, genomföras och vilka effekter det kan få.


Länk till anmälan finns här.

Länk till webinariet finns här.


Gratis och online. Ingen förkunskap krävs! Varmt välkomna.


När: 4 november klockan 09-11

Var: Zoom, se länk ovan

Malmö Tillsammans och Brf Ida har påbörjat en grön lokalekonomisk analys av kvarteret. Målet är att stärka föreningens cirkulära ekonomi och möta de lokala behoven.


Styrelsemedlemmar och boende sitter med i gruppen som arbetar med den lokalekonomiska analysen i föreningen.


I slutet av augusti träffades representanter från Malmö Tillsammans och Brf Ida för att inleda sitt arbete med en lokalekonomisk analys av kvarteret. Med i arbetsgruppen är även Sara Gottschalk, doktorand inom design och hållbarhet vid Malmö Universitet och Linnéuniversitetet. Att göra en LEA innebär att man kartlägger den cirkulära ekonomin inom ett område – med Sara Gottschalk i arbetsgruppen har arbetet dessutom fått en grön aspekt.


Den lokalekonomiska analysen utvecklades inom landsbygdsrörelsen för att stärka och synliggöra ekonomin i ett avgränsat geografiskt område. Genom att kartlägga och synliggöra köpkraften, resurserna, bytesbalansen och behoven i ett område kan man sedan se hur behoven kan uppfyllas med de resurser som redan finns lokalt. Att göra en grön LEA innebär att man dessutom tar hänsyn till hållbarhetsaspekten och kartlägger området utifrån dess klimatpåverkan och de boendes livsstil.


– Flätar man ihop den lokala kännedomen, behoven och resurserna, då kan man se var det överlappar, förklarar Nils Phillips, projektledare för Malmö Tillsammans.


Arbetet med Brf Ida är första gången som en lokalekonomisk analys testas i en urban miljö. Qasim Cheema är administrativ förvaltare i bostadsrättsföreningen och är spänd på vad arbetet kommer ge för resultat.


– Förhoppningen är att vi ska ta fram konkreta förslag och kunna utveckla området. Och även vara en förebild för andra bostadsrättsföreningar i Sverige – att visa att vi kan spela en central roll i samhällsutvecklingen, säger han.


Muralmålningen gjordes av den nya styrelsen som ett första steg i att lyfta Brf Ida efter en ekonomisk kris som drabbade föreningen för några år sedan.


Ambitionen är att ta fram en handlingsplan till årsskiftet. Rent praktiskt kan handlingsplanen sedan resultera i saker som fler verksamheter inom föreningen, eller att delningstjänster utvecklas för de boende.


Nils Phillips menar att Brf Ida är en bra kandidat för en LEA eftersom det är en förening som har många boende, mycket resurser och en stor köpkraft. Det finns också ett stort intresse för att arbeta mer hållbart och lokalt inom föreningen sedan den ekonomiska krisen uppdagades för några år sedan, då medlemmarna svindlades på miljontals kronor. Dessutom är Brf Ida en av de största bostadsrättsföreningarna i Sverige, med sina drygt 1 700 boende, vilket kan jämföras med en medelstor by på landet. I en by av den storleken skulle det finnas både frisörsalong, restauranger och butik, menar Nils Phillips.


– Varför har man inte det på Brf Ida?

Bra idéer rådde det ingen brist på när Malmö Tillsammans öppnade dörrarna till idéhissen under Öppna Sofielund. Den allra bästa idén hade tjejföreningen Time for Girls.


Juryn – Ali Atie, Ola Andersson, Ina Andersson och Matilda Lind, satt bänkade framför Malmö Tillsammans hiss under Öppna Sofielund.


Det var soligt och fullt av besökare på Naturmolnet när hissen slog upp sina dörrar på Öppna Sofielund. Juryn, som bestod av Ali Atie från Gamla Sofielunds byalag, Ola Andersson från Malmö Stad, Ina Andersson från Sensus studieförbund och Matilda Lind från Drivhuset, behövde inte vänta länge på dagens första idé.


– Jag tycker att det är ett fantastiskt initiativ för att främja social hållbarhet i stadsdelar som Sofielund. Det är en fantastisk möjlighet för unga att få föra fram sin idé i rätt forum, sa Matilda Lind.


Ett dussin idéer presenterades under dagen – armband för att stötta en utsatt grupp, samlingsplatser och aktiviteter för unga och ett projekt för att arbeta mot rasism. Att välja en vinnare var en tuff uppgift för juryn, men vid halv tre på lördagseftermiddagen kunde Nils Phillips, projektledare för Malmö Tillsammans, presentera en vinnare:


– Vinnare av hisspitchen 2021 på Naturmolnet är Time for Girls.


Sara Culum och Anisa Abdillahi vann tävlingen med sina idéer om hur de vill utöka sin redan existerande förening Time For Girls.


Sara Culum och Anisa Abdillahi, som stod bakom den vinnande idén, fick ta emot diplom av Ali Atie till ljudet av applåder. Time For Girls är en förening som de startade för drygt ett år sedan och som består av 20 tjejer mellan 13 och 19 år. Föreningen finns för att tjejer ska få möjlighet att ta plats och få ett sammanhang utanför hemmet och skolan.


– Det känns jättebra, vi är jätteglada. Nu kan vi ge tjejerna fler möjligheter, sa Anisa Abdillahi.


– De har alltid velat ha större aktiviteter, vilket vi inte har haft råd med innan, fortsatte Sara Culum.


Med vinstsumman på 10 000 kronor hoppas Malmö Tillsammans kunna stötta föreningen i förverkligandet av sina idéer.

bottom of page