top of page
Persborg

Aktuellt

Sveriges demokrati fyller 100 år. Malmö Tillsammans deltar i firandet den 25 oktober.


För att fira att Sveriges demokrati fyller 100 år besöker Demokratistugan Malmö den 22-27 oktober. Demokratistugan arrangeras av Kommittén Demokrati 100 år, i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Malmö Stad. Under fem dagar står stugan öppen för besökare på Gustav Adolfs torg. Programmet bjuder på utställningar, föreläsningar, panelsamtal och en rad andra aktiviteter som alla belyser och hyllar demokratin.


Bland de lokala deltagarna finns Malmö Tillsammans. Den 25 oktober klockan 13-14 berättar vi om arbetet med medborgardrivna innovationer och inkubatorer som verktyg i en hållbar stadsutveckling. Vi delar med oss av erfarenheter och berättar mer om bland annat medborgarbudget och lokalekonomisk analys.


Var: Gustav Adolfs torg, Demokratistugan

När: 25 oktober, klockan 13-14


Samordningsgruppen för Föreningsnätverket Sofielund välkomnar till höstens första Mötesplats Sofielund!


Nu drar vi igång igen efter sommaren! Vi är glada att kunna bjuda in till ett fysiskt möte då restriktionerna lättats. Det senaste många av oss gjorde ihop var Öppna Sofielund som blev ett lyckat lokalt evenemang.


På mötesplatsen den 28 oktober kommer fokus vara på att träffas och umgås igen. Det kommer finnas tillfälle att mingla, höra mer om vad andra har på gång lokalt och fundera på möjligheter till samverkan.


Agenda med mer information kommer närmare datumet.


Sprid gärna till andra personer ni tror är intresserade av att delta!


Tid: 28 oktober kl. 16.00-18.00 Plats: Föreningscenter Nobel 21, Nobelvägen 21 Länk till anmälan: anmälan.


Kontakt: Mubarik Abdirahman, Röda Korset: mubarik.abdirahman@redcross.se Amir Ghotaslou, Garaget: amir.ghotaslou@malmo.se Ina Andersson, Malmö Tillsammans: ina.andersson@sensus.se

Politiken påverkar alla – därför borde alla delta. Det sa Ibrahim Taha, grundare av ZigZag Förening, under Malmö Tillsammans senaste lärandelunch.


Ibrahim Taha menar att det inte räcker med kortsiktiga projekt om man vill öka folks valdeltagande.


I socioekonomiskt utsatta områden är valdeltagandet betydligt lägre än rikssnittet. Enligt Ibrahim Taha, grundare av ZigZag Förening och drivande inom projektet Empower the Districts, kan det finnas flera olika orsaker till det.


– Vi kan sitta och prata om demokrati som något självklart, men inte alla har tillit till det. Man kanske kommer från en annan kultur där det inte finns, eller så är man bara intresserad av politiken i hemlandet. Men det gör faktiskt skillnad, de tar beslut som påverkar både ditt och mitt liv, sa han under den senaste lärandelunchen.


Med projektet hoppas ZigZag Förening att fler ska börja intressera sig för politik och bli delaktiga i lokala beslutsprocesser – och så klart att valdeltagandet ska öka. Ett viktigt verktyg inom projektet är de lokalt förankrade demokratiambassadörerna.


– Förutom att de har kunskap och kompetens är de duktiga försäljare, för i grund och botten handlar det om att sälja en tanke om förändring i sättet du är på, sa Ibrahim Taha.


Empower the Districts är ett tidsbegränsat projekt, men för Ibrahim Taha är det viktigt att arbetet som påbörjas inte bara avslutas när projektet gör det. Han menar att en riktig förändring tar tid att uppnå.


– Jag kan sitta här och säga att jag har förändrat livet för hälften av dem, men det är inte sant. Det krävs ett långsiktigt arbete, inte bara ett projekt på något år, om man vill göra en riktig förändring. Det krävs långsiktigt samarbete med flera aktörer.


För att folk ska förstå vikten av att rösta och engagera sig politiskt behövs dock mer än bara kunskap, menar Ibrahim Taha – folk måste förstå att de själva vinner något på att gå till vallokalerna och rösta.


– Demokrati är viktigt, för det påverkar alla varje dag.


– Alla som är med ska känna att de bidrar och får något tillbaka, det måste gynna en, sa han.

bottom of page