Persborg

AktuelltIKF om projektet lokal valuta för inkludering och arbetsintegration


Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar med projektet Lokal Valuta - En Idéburen Innovation för Inkludering och Arbetsintegration.


I projektet vill de undersöka om och hur en lokal valuta kan fungera som en katalysator för ökad jämställdhet och egenmakt med fokus på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Utrikesfödda kvinnor har överlag en svag position på den svenska arbetsmarknaden samtidig som de står för den största delen av det obetalda arbetet. Lokala valutor har visat sig vara effektiva för att motverka ojämlikhet och utanförskap, utmana ojämlikheter mellan kvinnor och män på samma gång som de kan stödja det lokala näringslivet och bidra till en mer hållbar konsumtion.


Välkomna till lärandelunch med Kajsa Huss från IKF.

Lärandelunchen genomförs i samarbete med Malmöandan som bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 200 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats. ​ Anmäl dig här.


När: 8 juni klockan 12-13

Var: Föreningscenter Nobel 21, Nobelvägen 21

Vad: en intressant gäst och vegetarisk lunch


Praktisk information: de första att anmäla sig får gratis lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 200 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.Veronika Hoffman berättar om Malmö stads arbete med verktyget Klimatkontrakt 2030 som ska resultera i klimatneutrala städer.

Lärandelunchen genomförs i samarbete med Malmöandan som bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 200 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats. ​ Anmäl dig här.


När: 25 maj klockan 12-13

Var: Botildenborg, Västra Skrävlinge Kyrkoväg 12

Vad: en intressant gäst och vegetarisk lunch


Praktisk information: de första att anmäla sig får gratis lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 200 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.


Vill du vara med och forma områdets framtid?


Om tio till femton år förutspås Kirseberg och Östervärn ha dubbelt så många invånare som idag och uppemot femtusen nya bostäder. En stor utbyggnad av samhällsservicen och infrastrukturen kommer fläta samman Malmös östra och centrala delar.


Vill du engagera dig i området Kirseberg/Östervärn och vara med och påverka områdets framtid?

Var med och starta upp ett nätverk med föreningar, verksamheter och liknande för områdesengagemang och dialog!


Välkommen, du som är verksam i området, till Lokstallarna den 25 maj för att få veta mer om vad som är på gång i området och för att vara med och forma nätverket.


Anmälan: Tryck här

Obs - begränsat antal platser!


PROGRAM

KLOCKAN 14.30-16.30 Presentationer av planer och initiativ i Kirseberg/Östervärn

med stadsarkitekt Finn Williams, Stadsbyggnadskontoret, Fastighets- och gatukontoret, fastighetsbolag verksamma

i området och gräsrotsorganisationer.


KLOCKAN 16.30-18.00 Mingel med tilltugg, dryck och underhållning på Matverkstaden, Lokstallarna.