top of page
Persborg

Aktuellt


Lärandelunch med Mikael Erikson om Barnens Karta:


Välkommen till årets första lärandelunch som arrangeras av Malmöandan i samarbete med Malmö Tillsammans: Barnens Karta - en gratis marknadsplats för ideellt föreningsliv såsom idrott, friluftsliv, träning, och meningsfull fritid.Barnens Karta är en aktivitetsplattform för barn, ungdomar och familjer där de själva kan tipsa om platser eller skapa aktiviteter som främjar rörelseglädje och vardagsmotion. Plattformen hjälper föreningslivets eldsjälar att få en större räckvidd, där föreningar kan visa vägen fram till sin verksamhet på en digital karta. Dessutom är kartan ett kommunverktyg för att få överblick av föreningsliv, spontanidrott och möjligheter till vardagsmotion. Syftet är att få fler unga och familjer att hitta gemenskap och nya arenor att växa i tillsammans med tryggt stöd från vuxna utanför hem och skola. Alla aktiviteter på kartan kan delas vidare i sociala medier och länkar till respektive förenings- eller informationssida.


Den 22:a mars kommer Mikael Erikson, Barnens Kartas grundare till Malmö och du får möjlighet att lyssna och prata med Mikael som kommer att berätta hur organisationen arbetar för att främja folkhälsa, jämställt föreningsliv och jämlik hälsa samt kommer att förklara hur går det till i praktiken; hur du som individ eller organisation kan använda plattformen, helt kostnadsfritt!


Lärandelunch arrangeras i samarbete med Malmöandan som bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.


När: 22 mars kl 12-13

Var: TBD

Vad: en intressant gäst och vegetarisk lunch

Anmälan: här


Under 2022 och början av 2023 har Malmö Tillsammans genomfört två varianter av medborgarbudgetar i Malmö - en kvartersbudget på Naturmolnet, Sofielund, och en husbudget på Kirsebergs fritids- och kulturhus.


Medborgarbudget är en internationellt etablerad demokratisk process för att involvera medborgare i att fatta beslut om resurser som rör deras liv.


Nu finns Malmö Tillsammans erfarenheter från testerna av medborgarbudget sammanfattade i en skrift som du kan ladda ned nedan:

digital_medborgarbudget_skrift_MT_feb23
.pdf
Ladda ner PDF • 11.58MBVad är en lokalvaluta, hur engagerar man boende i sin stadsdel, vad är innovation på gräsrotsnivå, vilka verktyg finns för samverkan och hur kan medborgarbudget bidra till lokal utveckling?


Är du intresserad av hållbar utveckling, gräsrotsinitiativ, innovation, delaktighet och samverkan?

Den 13 april kl 13-16.30 skördar vi erfarenheter, lärdomar och resultat från samverkansinitiativet Malmö Tillsammans.


Programmet kommer innehålla presentationer, samtal och parallella seminarier om bl.a. gräsrotsinkubator, grön lokalekonomisk analys, lokalvaluta, medborgarbudget, innovation i offentlig sektor, idéburen välfärd och samverkan.


Sätt ett kryss i kalendern och spara evenemanget, mer info kommer!


Vad? Föredrag och seminarier kring erfarenheter och resultat från samverkansinitiativet Malmö Tillsammans.

När? 13 april kl 13-16.30

Var? Kirsebergs fritids- och kulturhus

bottom of page