top of page
Persborg

AktuelltVälkommen till ett digitalt seminarium på tema: Delaktighet i innovation - skapandet av lokal innovationskultur

Vi på Mötesplats social innovation, Malmö universitet och Malmö Tillsammans bjuder in till ett samtal för dig som vill lära dig med oss om hur vi kan arbeta för samhällsförändring på ett långsiktigt sätt.

Samtalet kommer att utforska vilka förutsättningar som behövs för att främja innovation som kultur, och hur det offentliga kan stötta upp och skapa plats för invånardriven samhällsutveckling och systemtransformation.

Hur kan vi göra för att fler ska kunna och vilja vara med i lokala utvecklingsprocesser? Vad finns det för erfarenheter av att arbeta i innovationsplattformar runt om i landet, och vad finns för erfarenheter runt om i Europa kring att ta tillvara på det som genereras i processerna - inte bara som enskilda och tillfälliga produkter? Vad upplevs bidra till långsiktig demokratisering och resursfördelning i form av ökad personlig och kollektiv kapacitet, självständighet, känsla av möjlighet, delaktighet och egenmakt i innovationsprocesser. Den första delen av seminariet består av miniföreläsningar av gräsrötter, innovatörer, forskare och praktiker inom fältet både lokalt och med europeiska exempel. Den andra delen består av en workshop där vi utforskar lärdomar, lokala utmaningar och möjligheter. Information om talare kommer snart.


Håll dig uppdaterad om talare och anmäl dig här!


Välkommen till webbinarium: Att ta sig an komplexa samhällsutmaningar, med invånarinflytande och jämställdhetsintegrering som metod


Vi behöver hitta nya arbetssätt för att agera i samverkan kring komplexa samhällsutmaningar. Välkommen till ett samtal där vi blandar teori, praktik och erfarenheter. Vad är jämställdhetsintegrering och hur navigerar vi i komplexitet? Samverket, genom Naturvårdsverket, bjuder in Malmö Tillsammans till att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med medskapande och delaktighet och att navigera i komplexitet. Du får även med dig konkreta verktyg för ditt vardagliga arbete.


När? 23 januari klockan 12-14

Hur? Presentationer kl 12-13.30, därefter följer samtal i mindre grupper. (Det går även bra att bara vara med och lyssna på presentationerna medan man t.ex. äter lunch.)

Var? På Zoom (länk kommer på mejl efter anmälan)

Anmäl dig här


Mer info: Vi står inför komplexa samhällsutmaningar och för att bemöta dem behöver vi hitta nya arbetssätt och samverka över alla samhällssektorer. Behovet av nya arbetssätt och av samverkan förstärks dessutom i och med ambitionen och brådskan att ställa om för att nå de globala målen i Agenda 2030.


Samverket, genom Naturvårdsverket, bjuder nu in projektet Malmö Tillsammans för att berätta om sina erfarenheter och kunskaper om att navigera i komplexitet och att jobba med samverkan, medskapande processer och ökad social delaktighet.


I komplexa sammanhang behöver vi kunna jobba brett, grundat och inkluderande vilket ställer krav på oss som personer och organisationer i relation till varandra. Workshoppen kommer att blanda teori, praktik, utforskande och utbyte av erfarenheter.


Seminariet inleds med en föreläsning av Joel Veborg och Adrian Repka från Malmö tillsammans. Joel är utbildad i internationella relationer samt freds- och konfliktvetenskap med lång erfarenhet av i social mobilisering och sektorsöverskridande samverkan och berättar om hur en kan förstå, agera och planera i komplexitet. Adrian är utbildad inom organisationsvetenskap, processledning och socialt arbete, med rötter i breda rättviserörelser och normkritisk pedagogik och går igenom grundprinciper för jämställdhetsintegrerande arbetssätt. Vi väver ihop kunskap om komplexitet och jämställdhetsintegrering med konkreta verktyg för dig och kollegor att använda i vardagen, på din arbetsplats och i samverkan med andra organisationer och invånare.


Om Samverket: Samverket är ett pilotprojekt för att etablera, testa och utvärdera värdet av en gemensam plats för kreativt och innovativt nytänkande inom offentlig sektor, där relevanta funktioner testas för att stärka innovationskraften mellan myndigheter, medborgare och näringslivet. Ambitionen är att utvärdera hur det kan stärka engagemanget hos offentliganställda, öka förmågan att hitta nya innovativa lösningar på komplexa samhällsutmaningar och medborgarbehov, samt öka kunskap och insikter kring sektorsöverskridande utmaningar. (från Samverkets hemsida)


Läs mer om Naturvårdsverket här.


Varmt välkommen till två olika workshops i samarbete mellan Malmö Tillsammans och Altitude meetings!


12 december: Vad är Malmö för dig?

Vad? Workshop om bilden av Malmö. Inleds med inspirationsföreläsning med Mikael Nihlgård, IM Sweden. Därefter kommer Martin Sandström från Kolossal som ska dokumentera deltagarnas tankar om Malmö och sammanställa i ett material som kan spridas och användas i andra sammanhang.

När? Klockan 11.30-14.

Var? STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24.

För vem? Alla som vill och är intresserade!

Anmälan: Mejla till sandra@malmotillsammans.se


15 december: Hur säkrar vi samhällsbyggnadens kompetensbehov?

Vad? Bygg- och samhällsbyggnadsbranschen har svårt att hitta kompetens, samtidigt som många utbildar sig utan att få jobb. Tillsammans kan vi effektivisera matchningen mellan studenter och branschens aktörer!

När? Klockan 14-17.

Var? STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24.

För vem? Du som jobbar eller pluggar inom bygg-, stadsutvecklings- eller arkitektbranschen.

Anmälan: Mejla till yasemin@altitudemeetings.se


bottom of page