Persborg

Aktuellt


Lärandelunch med Gustav Svanborg Edén, projektledare för Skate Malmö


Malmö lyfts idag internationellt som världens kanske mest skateboardvänliga stad. Bakom utvecklingen ligger ett tjugoårigt samarbete där engagemanget från Malmös skateboardåkare i kombination med stadens lyhörda stöd skapat helt unika förutsättningar för att leva som skateboardåkare, men också för skateboardvärlden att bidra till stadens utveckling. Gustav Svanborg Edén arbetar som projektledare för samarbetet mellan Malmös skateboardåkare och Fastighets- och gatukontoret som samlats under varumärket Skate Malmö.


Varmt välkommen på lärandelunch den 1 december för att höra mer om Skate Malmö!


Lärandelunch arrangeras i samarbete med Malmöandan som bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.


När: 1 december klockan 12-13


Var: Bryggeriet


Vad: en intressant gäst och vegetarisk lunch, samt rundvisning efter lunchen


Anmälan: härVälkommen till Malmö Tillsammans Idéforum med tema idéer, förändring och konst i det offentliga rummet!


Hur går man till väga om man vill förändra stadens offentliga miljö? Vem kontaktar man i kommunen? Vem har rätt att bestämma hur staden ser ut?

Tre idéägare presenterar sina idéer för hur olika platser i Malmö kan bidra mer till sitt lokalområde och samtidigt göra plats för människor, möten och konst. Har du erfarenheter, kunskap eller tankar som kan hjälpa dem vidare? Eller är du bara nyfiken på temat?


Varmt välkommen till Föreningscenter Nobel 21 för att träffa idéägare och bidra till att utveckla idéerna.


Föreningscenter Nobel 21, den 26 oktober klockan 17-20. Vi bjuder på mat!


Anmäl dig här .

Upplägg: 17.00-17:30 Mingel 17:30-17:45 Intro 18:00-18:30 Mingel och mat 18:30-19:30 Tre idéägare får sitta vid varsitt bord med representanter från staden samt andra intresserade för att utveckla sina idéer vidare 19:30-20:00 Avslut


Malmö Tillsammans och CTC utvecklar metoder för att arbeta med ungas trygghet.


Sedan ett par månader tillbaka samarbetar Malmö Tillsammans med CTC, Communities that care, som är en samverkansprocess mellan förskola, skola, andra kommunala verksamheter, polis, räddningstjänst, civilsamhälle och boende i Malmö. Just nu arbetar CTC aktivt i fem lokalområden i staden.

- CTC fungerar som en samverkansplattform som arbetar för goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga i Malmö. Utgångspunkten är att det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Arbetet handlar om att tillsammans i lokalområdet försöka påverka och sänka riskfaktorer och öka skyddsfaktorer för att bidra till barns positiva utveckling, säger Nim Vaker, utvecklingsledare inom CTC.

CTC är ett vetenskapligt grundat system som används i flera länder. Olika samhällsinstanser samverkar för att minska riskfaktorer och att stärka skyddsfaktorer för att bidra till en positiv, social utveckling och hålla barn och unga ifrån att hamna i negativa spiraler.

Varje områdesteam inom CTC består av en lokal arbetsgrupp som utför det operativa arbetet i området. Områdesteamet träffas lokalt och samlar aktörer som vill vara med och förändra barns och ungas uppväxtvillkor.


- Det vi har sett Malmö Tillsammans göra inom sina områden är metoder som vi också kan använda oss av i den främjande arbetet inom CTC. En del av det CTC gör är just att försöka koppla ihop de som bor i området med verksamma aktörer och med varandra, vilket Malmö Tillsammans har testat och skapat metoder för att göra, säger Nim Vaker.


Läs mer om CTC här: https://malmo.se/Communities-That-Care-CTC/Fragor-och-svar-om-CTC.html