Persborg

AktuelltVAD VILL DU GÖRA PÅ KIRSEBERGS FRITIDS- OCH KULTURHUS?


Under hösten genomför Malmö Tillsammans och Kirsebergs fritids- och kulturhus en husbudget. Med 100 000 kronor i potten får boende, verksamma och aktiva i området vara med och bestämma vad de vill göra eller arrangera på fritids- och kulturhuset.


Husbudget är en slags medborgarbudget i liten skala - ett sätt att öka medborgares inflytande och deltagande i stadsutvecklingen och att demokratisera beslutsfattande och andra processer.

Viktiga datum för husbudgeten

22 september - vi lanserar husbudgeten i samband med ett Town Hall på biblioteket (läs mer nedan) och öppnar därmed också förslagsinlämingen

5 oktober - utveckla och lämna in dina förslag

24 oktober - förslagsinlämningen stänger

30 oktober - omröstningen öppnar

15 november - omröstningen stänger


Därefter genomförs de förslag som fick flest röster!

!! TOWN HALL 22 september !! Kulturhuvudstad 2029 och Husbudget – delta i den lokala utvecklingen.

Kl 18-19 på biblioteket.


Malmö är en stad under ständig utveckling – och nu bjuds du in att delta i, och påverka, den utvecklingen. Hur vill du att Malmö ska utvecklas – både på lång och kort sikt? På detta Town Hall den 22 september presenterar vi två spännande processer där Malmöbornas vilja, ambitioner och engagemang är det centrala – ansökan om kulturhuvudstad 2029 samt Husbudget på Kirseberg, där invånare får bestämma hur 100 000 kronor ska användas.

År 2029 har Malmö chans att bli europeisk kulturhuvudstad. På detta Town Hall får du veta mer om processen med ansökan och du får tillfälle att ställa frågor. Men framför allt får du veta mer om vad ansökan innebär rent konkret – inte bara år 2029 utan redan nu – och hur du kan vara med och bidra. Din medverkan och engagemang är en viktig förutsättning för att vi ska lyckas med detta ambitiösa projekt.

2029 kan kännas avlägset – men oavsett om Malmö blir kulturhuvudstad eller inte är det en chans för dig som medborgare att engagera dig i den lokala utvecklingen. Därför presenteras också Malmö Tillsammans process “Husbudget på Kirsebergs fritids– och kulturhus” under detta Town Hall – en process där boende och aktiva på Kirseberg bjuds in för att bestämma hur 100 000 kronor ska användas. Så kicka igång fantasin och kreativiteten – vad vill just du eller den verksamhet som du representerar göra på fritids– och kulturhuset i höst/vinter?

Husbudgeten genomförs av samverkansprojektet Malmö Tillsammans i samarbete med Kirsebergs fritids– och kulturhus.

Varmt välkommen för att få mer information om både kulturhuvudstadsansökan och Husbudgeten. Du kan också lämna dina förslag för husbudgeten på plats!

Tillsammans skapar vi en stadsutvecklingsprocess där hela staden deltar och där alla sektorer och medborgare kommer samman!

!! UTVECKLA OCH LÄMNA FÖRSLAG 5 oktober !! Drop-in på Kirsebergs bibliotek mellan kl 16 och 19 för att utveckla och lämna dina förslag för husbudgeten.


Plattformen lanseras inom kort - tills dess, fundera på vad just du vill göra på Kirsebergs fritids- och kulturhus! Hur kan du bidra till den lokala utvecklingen? Vill du arrangera fotbollsturnering, ha en konsert, fixa till på utsidan av huset eller inreda en replokal? Inga drömmar är för små eller stora!


Lärandelunch med Jenny Tebäck, Rosengård fastigheter


Hur kan ett fastighetsbolag göra skillnad i en stadsdel?

Och varför jobbar ett fastighetsbolag med social hållbarhet och förebyggande arbete?

Hur stärker man den upplevda tryggheten och trivseln i ett bostadsområde?


Varmt välkommen till lärandelunch den 9 november med Jenny Tebäck, marknads- och kommunikationschef på Rosengård fastigheter, för att få svar på dessa, och många andra, frågor. Lärandelunchen hålls denna gång i Rosengård fastigheters bosociala hubb, källarplan på gaveln på Bennets väg 29. Efter lärandelunchen finns möjlighet att stanna kvar för en rundvisning i området.


Lärandelunchen genomförs i samarbete med Malmöandan som bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.


Varmt välkommen!


När: 9 november klockan 12-13 (rundvisning efteråt)

Var: Bosociala hubben, Bennets väg 29

Vad: en intressant gäst och vegetarisk lunch, samt rundvisning

Anmälan: här


Lärandelunch med tema ”Ung livsstil och rätten till idrott”


Vad använder unga Malmöbor sin fritid till? Vad är viktigt när barn och ungdomar tränar och är med i en idrottsförening? Hur påverkar ungdomarnas socioekonomiska bakgrund deras val av idrott på fritiden? Den 11 oktober får du svar på dessa, och andra, frågor när Malmöandan och Malmö Tillsammans i samarbete med MISO, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, kommer att genomföra en lärandelunch på temat ”Ung livsstil och rätten till idrott”.


Karolina Bergmark från Malmö stad kommer att presentera rapporten Ung Livsstil 2021och därefter kommer Moheb Atai och Tala Alsaadi från projektet "Unga för unga mot Diskriminering" att gå igenom diskrimineringsgrunderna och ge konkreta och praktiska exempel. Projektet är en samverkan mellan Möllans Basement och Malmö Mot Diskriminering. ​ Lärandelunch arrangeras av Malmöandan i samarbete med Malmö Tillsammans. Vi bjuder på vegetarisk lunch!

För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats. ​ Varmt välkommen!


När: 11 oktober kl 12-14.30

Var: MISO, Södra vallgatan 5

Anmälan: här