Nim Vaker

Projektmedarbetare, Malmö stad, CTC

Nim Vaker