top of page

Samverkan för att få ut unga i arbetslivet

I en process som kallas unga och arbetsliv samlas olika aktörer för att kartlägga ungas möjlighet till arbete och för att utveckla stödfunktioner och samverkan för att få ut fler unga i arbetslivet.


Några av de som träffas inom ramen för processen unga och arbetsliv.


Mer om… unga och arbetsliv!


Fryshusets projekt 4-uvas, kom i kontakt med Malmö Tillsammans i en process om unga och arbetsliv, och den processen tänkte vi fördjupa oss i idag.


Joel Veborg, Sensus studieförbund, projektmedarbetare i Malmö Tillsammans, berättar mer:


– I samtal med olika aktörer i vårt nätverk såg vi att det fanns ett behov hos unga att få mer kunskap om och hitta fler vägar in i arbetslivet. Vi bjöd in aktörer från olika samhällssektorer till en workshop för att utforska vilka utmaningar och behov vi tillsammans såg. Det landade i några olika teman:


  • Hur kan vi se till att skapa starka relationer till unga och stärka deras motivation?

  • Hur kan vi stärka samverkan mellan olika aktörer för att öka möjligheter för unga att hitta sin väg framåt i livet?

  • Vad är det för strukturer som hindrar eller möjliggör en positiv utveckling för ungas möjligheter till goda livsvillkor och vilka verktyg och metoder kan vi använda i vårt arbetet?

  • Hur ser systemen ut kring ungas möjligheter på arbetsmarknaden?

  • Kan vi tillsammans påverka utvecklingen av rekommendationerna som Tillväxtkommissionen ska lämna till staden?


- Under den tredje träffen bestämde vi tillsammans två områden som vi ville fokusera på inledningsvis och skapa en verksamhet kring:


  • Skapa en bredare förståelse kring hur strukturerna och systemen ser ut. Genom att göra en karta över aktörer, insatser och strukturer kan vi identifiera hinder och möjligheter i ungas livsresa. Detta kommer hjälpa oss att identifiera aktiviteter i vårt arbete som har potential till en positiv påverkan på de utmaningar vi samlats kring.

  • Samverkan för att se till att alla unga som söker sommarjobb genom Ung i sommar ska få en praktikplats, förhoppningsvis nästa sommar. Vi utvecklar en stödfunktion för både unga och aktörer som kommer erbjuda praktikplatser. Vi kommer också utveckla två spår av praktikplatser under sommaren, dels för att öka platserna, men också för att prova nya grepp med Ung i sommar.


- Nu är planen att se om vi kan utveckla och skala upp detta arbete ännu mer ihop med de aktörer som redan är delaktiga, som Malmö stads plattform Ung Malmö, arbetsmarknadsavdelningen, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, Fryshuset, Boost by FC Rosengård, Sensus studieförbund, Malmö ideella och Tillsammans i Förening, berättar Joel Veborg.


Håll koll i våra sociala medier för att inte missa några uppdateringar om detta viktiga och spännande arbete! Tillsammans kan vi få ut fler unga i arbetslivet!

Comentários


bottom of page