top of page

Ny skrift: Idéburna aktörers roll i välfärden


Under 2022 har Malmö Tillsammans haft en kunskapsresa i ämnet idéburen välfärd, som blivit särskilt aktuellt i samband med lagstiftningen som trädde i kraft vid årsskiftet 2022-2023.


Tillsammans med ett antal idéburna aktörer inom välfärdsområdet har vi utforskat de idéburna aktörernas roll i välfärden, åkt till Köpenhamn för att lära oss av våra danska kollegor och tillsammans diskuterat vägen framåt.


Nu finns kunskapsresan sammanfattad i en skrift som du kan ladda ned nedan:

digital verison_ideburen välfärd_feb23
.pdf
Download PDF • 7.40MB

bottom of page