top of page

Lärdomar och erfarenheter från BACKS-testetPilottestet av BACKS, en lokalvaluta på Kirseberg, pågick i tre veckor i maj 2022. Utvärderingen av testet visar bland annat:


- Av de BACKS som gick ut i cirkulation (39 av 52 stycken) cirkulerade varje BACKS 1,79 gånger - dvs. strax under två gånger. Det är något mer än vad nationella valutor, t.ex. USD, brukar cirkulera.

- 81% av privatpersonerna som deltog upplevde testet som bra eller mycket bra

- 86% av privatpersonerna som deltog vill ha en permanent lokalvaluta på Kirseberg

- En av privatpersonerna som deltog skrev i utvärderingen att: "Känslan var verkligen att jag med mina BACKS fick lust att upptäcka det lokala. Det fick mig att inse vilka aktörer som tidigare var okända för mig [...]. Min känsla är att jag även utan lokalvaluta vill konsumera mer lokalt nu."

- 67% av de deltagande verksamheterna vill ha en permanent lokalvaluta på Kirseberg

- 50% av verksamheterna upplevde att de fick fler kunder


Läs mer och ta del av testets lärdomar och slutsatser i en rapport om BACKS:

backs_digital pdf
.pdf
Ladda ner PDF • 11.17MB

Rapporten om BACKS är en del av projektets skriftserie. I skriftserien ingår även rapporten om LEAn som gjordes på Brf Ida (se nedan). Flera delar i skriftserien kommer publiceras löpande under hösten och vintern.


lea_digital pdf
.pdf
Ladda ner PDF • 19.64MB

コメント


bottom of page