top of page

Innovationer mot ofrivillig ensamhet föds genom samverkan

Malmö Tillsammans samverkar med Hälsa–, vård– och omsorgsförvaltningen för att öka personalens kapacitet att jobba på mer innovativa sätt med målgruppen 65 år och uppåt.


Uppstartsträffen för IoU65+, med två processledare från Malmö Tillsammans och ett antal äldrepedagoger och personal från Malmö stads mötesplatser för seniorer.


Malmö Tillsammans vill stötta och lyfta idéer och innovationer som kan bidra till Malmös hållbara utveckling, bland annat genom att erbjuda stöd och hjälp till Malmöbor som vill utveckla en idé. Men Malmö Tillsammans stöttar även exempelvis förvaltningar inom staden, med kapacitetsbyggande insatser för de som vill lära sig att arbeta med samverkan på ett mer hållbart och långsiktigt sätt.


– Anställda på förvaltningar jobbar dagligen med att möta medborgares behov i våra lokala områden men det finns sällan utrymme för de anställda att utveckla arbetssätt för samverkan på grund av alla vardagliga måsten i verksamheten. Genom den här processen skapar vi det utrymme som krävs, säger Sandra Hedman, Sensus studieförbund, projektmedarbetare i Malmö Tillsammans.


I våras fick Malmö Tillsammans en förfrågan från Hälsa- , vård– och omsorgsförvaltningen:


– När Malmö Tillsammans fick frågan om vi ville stötta dem för att öka kapaciteten hos personalen att utveckla lösningar för målgruppen, och detta i samverkan med andra mötesplatser, förvaltningar, civilsamhället och privata sektorn, så var vi såklart redo.


Förra sommaren genomförde förvaltningen ett projekt på Mötesplats Café Sommaren på Augustenborg, en av stadens mötesplatser för seniorer. Projektet landade bland annat i ett antal behov som personal, tillsammans med målgruppen, ringade in att de behövde arbeta vidare med.


I efterdyningarna till detta projekt föddes tanken på det som idag är IoU65+, en Innovations– och utvecklingsprocess för målgruppen 65 år och uppåt. Malmö Tillsammans processleder och tillsammans med personal som jobbar med målgruppen skapas gemensam kunskap om teorier, verktyg och metoder för samverkan och för hur innovativa lösningar kan utvecklas och testas i verkligheten.


En av många workshops under våren, här med fokus på prioriteringsmatriser.


– På sätt och vis är Malmö Tillsammans processtöd en innovation i sig genom hur vi leder arbetsgruppen med metoder som hjälper dem att identifiera vad de kan göra i samverkan, både inom förvaltningen och med andra aktörer. Och kanske framför allt hur de kan göra det och med vilka arbetssätt, för att mer strategiskt och innovativt arbeta med behov de möter i sin vardag. Sen stöttar vi dem när de utvecklar och testar några av sina innovationer så att de själva får erfarenhet av arbetssätten som förhoppningsvis ger ett resultat som gör att de kommer att vilja fortsätta arbeta så här, säger Sandra Hedman som leder processen tillsammans med Linus Fast, Sensus studieförbund och Malmö Tillsammans.

Målet med IoU65+ är att landa i mer innovativa arbetssätt för att bemöta ofrivillig ensamhet och jobba med ökat välbefinnande för Malmöbor över 65 år. Processen ska också utöka samverkan mellan de totalt tio mötesplatserna som finns för seniorer i staden, och mellan enskilda mötesplatser och deras närområden. – På gruppnivå handlar det om att bygga en arbetskultur som gynnar samverkan och som erbjuder personalen konkreta verktyg för att identifiera och vidareutveckla idéer som kan ha en stor inverkan för målgruppen, säger Sandra Hedman.


Under våren har arbetsgruppen haft sin första etapp då de byggt en gemensam arbetskultur, utforskat behoven mer djupgående och identifierat vilka av dem som gruppen vill utveckla lösningar för att möta. När processen drar igång igen efter sommaren kommer fokus vara att utveckla koncepten till prototyper och att testa dessa i verksamheten.


– Jag ser fram emot hösten. Jag är väldigt peppad på att få komma igång och göra något som förbättrar våra mötesplatser, säger en av vårens deltagare. Instagram kan du följa processens gång!Comments


bottom of page