top of page

Fritids– och kulturhuset vill bidra till utvecklingen av Kirseberg

Bibliotek, mötesplats, dans, fritidsgård och Backanatten – det är bara exempel på vad som pågår i tegelhuset som utgör Kirsebergs fritids– och kulturhus. Men Ulrika Hybrant vill se ännu mer liv i huset, och hoppas att det ska bidra ytterligare till utvecklingen av området.


Ulrika Hybrant vill göra Kirsebergs fritids- och kulturhus till en levande mötesplats igen.


Ulrika Hybrant är den drivande kraften på Kirsebergs fritids– och kulturhus. Hon jobbar med att samordna och utveckla huset och dess innehåll, och hjälper bland annat Kirsebergsbor att arrangera evenemang i husets lokaler.


– Det är väldigt sällan jag som bokar in saker, mycket handlar om att Malmöborna antingen gör saker själva eller samarrangerar med mig, säger hon.


Tegelhuset ekar sent 60-tal och ser kanske inte mycket ut för världen, men i huset rör sig både pensionärer, låntagare på biblioteket, ungdomar och teaterbesökare. Bland aktiviteterna finns såväl dans och kampsport som mötesplats för äldre och en fritidsgård. Enligt Ulrika Hybrant finns dock mycket outnyttjad potential.


– Det skulle kunna vara en nod där man byter idéer och resurser, eller en hubb för delningsekonomi. Den sociala hållbarhetsaspekten är superviktig, att det finns platser att mötas på. Vi skulle kunna göra mer av det tänker jag.


– Det är ett underutnyttjat hus med mycket möjligheter, fortsätter Ulrika Hybrant.


Bild från "Elevator pitch" på Backanatten i november.


I oktober arrangerade Malmö Tillsammans idéverkstad med ungdomarna på fritidsgården och på Backanatten arrangerades “Elevator pitch”. Under både idéverkstaden och Backanatten lämnades flera idéer om hur huset, och området i stort, kan utvecklas och flera betonade vikten av en levande mötesplats. På Backanatten höll Malmö Tillsammans också ett panelsamtal, där författaren Anna-Margrethe Thagaard bland annat berättade om den viktiga roll som Kirsebergs bibliotek spelade på 70-talet när många Kirsebergsbor mobiliserade sig för att utveckla stadsdelen.


Nu är förhoppningen att fritids– och kulturhuset, genom samarbetet med Malmö Tillsammans, återigen ska bli en central mötesplats i området med stor variation av innehåll och verksamheter.


Varför är det så viktigt med en levande mötesplats i sin stadsdel?


– Att kunna vara delaktig, påverka och göra något positivt i sitt närområde är superviktigt. Där fyller vi verkligen en funktion eftersom man får lov att vara delaktig här. Att skapa och bidra gör att man får en positiv anknytning till sitt närområde och att man kan känna stolthet, säger Ulrika Hybrant.

Comments


bottom of page