top of page

Den gröna LEAn satte fart på bilpoolsdrömmen hos Brf Ida

I våras blev den gröna lokalekonomiska analysen på Brf Ida klar och under Skåne Innovation Week presenterade Nils Phillips, Malmö Tillsammans, och Qasim Cheema, Brf Ida, sina erfarenheter och vad analysen har resulterat i.


Nils Phillips och Qasim Cheema som har jobbat med LEAn tillsammans med Sara Gottschalk.


Sedan krisen i bostadsrättsföreningen Ida på Rosengård för ett par år sedan, har ett intensivt arbete pågått med att utveckla och förnya föreningen. Den gröna lokalekonomiska analysen som genomfördes i föreningen med Malmö Tillsammans och Sara Gottschalk, doktorand vid Malmö Universitet och Linnéuniversitetet, gick därför hand i hand med föreningens arbete och satte fart på några av drömmarna och idéerna som redan existerade.

– Man synliggör behov, resurser, och utmaningar lokalt med de förutsättningar som finns och ser var de överlappar, berättade Nils Phillips när LEAn presenterades under Skåne Innovation Week.

– Grön LEA innebär att man lägger på ett hållbarhetsraster, så det är väldigt nytt på många olika sätt – även för att det är den första urbana LEAn, sa Nils Phillips.


Under en av träffarna med de engagerade i föreningen bildades en idébank. Flera av idéerna jobbar de vidare med idag.

Qasim Cheema är administrativ förvaltare i föreningen. Enligt honom har LEAn varit ett bra verktyg för att lyfta medlemmarnas idéer och tankar om föreningens utveckling.

– Ett av våra delmål är att öka den sociala och ekologiska hållbarheten på Ida. Då är det en viktig del i vår utveckling att utveckla våra fastigheter. Vi träffade Sara och Nils och det var en jättebra start, sa Qasim Cheema.

Det finns flera tomma lokaler i föreningens hus, och ett av resultaten efter LEAn är arbetet med att starta upp olika verksamheter i lokalerna. Redan nu är en skönhetssalong på väg att byggas, och det finns även planer på en cykelverkstad, café, lokaler för föreningslivet och näringslivet samt en second hand-affär.

– Vi samlar in gamla cyklar, de här cyklarna kommer vara en del av Idas cykelverkstad. Med cykelverkstaden ser vi behov, som att det finns en stor skillnad mellan vem som har körkort och tillgång till bil, vad det gäller jämlikhet. Hur kan vi arbeta med jämlikhet, så att fler kvinnor har möjlighet att ta sig ut från området? Då är cykel ett bra alternativ, sa Qasim Cheema.


Mycket statistik samlades in för att utgöra grunden till LEAn. Där kunde man bland annat konstatera att 94 procent jobbar utanför området, och att många pendlar med bil.

Hållbar mobilitet i stort blev ett av huvudspåren som LEAn landade i, och föreningen har börjat undersöka möjligheterna till att starta en bilpool. Idag pendlar en stor del av de boende ut från området med bil, men det är dyrt med bil och råder ständig brist på parkeringsplatser.

– En av deltagarna tog initiativ att starta den här processen. Vi tog fram olika förslag och hittade företag som jobbar med bilpool, men inget av företagen ville sätta sina bilar där – för att det är Rosengård. Det gav oss ännu mer kraft att starta en egen bilpool. Vi hittade ett företag som har systemet färdigt, så vi hoppas få igång det inom de kommande månaderna med en första bil, sa Qasim Cheema.

Enligt Qasim Cheema är det viktigaste för föreningen inte att satsa på det ekonomiska kapitalet, utan det sociala. Projekt som LEAn förenar de boende och visar också att Brf Ida vågar ta täten i utvecklingen, vilket Qasim Cheema hoppas ska inspirera fler till att ta steget:

– Vår utveckling kommer inte gå framåt om inte alla i området vill. Utveckling av Ida är utveckling av Rosengård.


Ladda ned rapporten här:

RÄTT BRF IDA (214 × 301 mm)(2)
.pdf
Ladda ner PDF • 19.64MB

Siffror från den gröna lokalekonomiska analysen

  • 1727 boende, varav 20 procent är under 16 år och 20 procent över 65 år.

  • Disponibel inkomst för 2019, alla hushåll tillsammans, var 237 636 000 kr

  • 43 företag finns i kvarteret

  • 94 procent pendlar ut från området till arbetet

  • Boende i Brf Ida har lägre koldioxidutsläpp per person: 7,7 ton jämfört med 9,1 ton som är genomsnittet i Sverige

Comments


bottom of page