top of page

Delning som verktyg i en hållbar stadsdel

Embassy of Sharing är ett stadsutvecklingsprojekt med fokus på hållbarhetsfrågor och delning, av såväl tjänster som ytor. Sten Lindquist, Midroc, berättade mer under Malmö Tillsammans lärandelunch.

Skärmdump från lärandleunchen - Midrocs video till vänster, Sten Lindquist till höger.


Projektet Embassy of Sharing tog sin början när Midroc vann en markanvisningstävling av Malmö Stad 2017. Tanken föddes om ett grönt, Öresundskosmopolitiskt och levande Hyllie, och med hjälp av intervjuer och samskapande togs projektets plan fram.


– Den hållbara utvecklingsmetodiken, den tycker jag är lite annorlunda i projektet. Det är en metodik för hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv och genom samskapande. Det är nya sätt att lösa gamla problem och utmaningar, berättade Sten Lindquist från Midroc under Malmö Tillsammans lärandelunch.


När Embassy of Sharing står klart kommer det vara i form av sju byggnader, precis intill Hyllie station, som kommer inhysa allt från bostäder och kontor till caféer och butiker. De olika byggnaderna kommer ha olika fokus – till exempel kommer "Droppen" vara ett socialt hållbart boende med fokus på mångfald och minskad ensamhet.


Gemensamt för hela området kommer vara delningstjänsterna. Caféet kan delas av flera olika aktörer – en bagare på morgonen och en restaurang kvällstid, och de boende kommer få tillgång till gemensam bil- och cykelpool. Men det är inte bara i form av fysiska saker som delning kommer prägla området, stort fokus kommer ligga på att alla får vara med och bestämma och utforma innehållet i Embassy of Sharing.


– Det handlar om delning, att göra saker tillsammans och att dela på resurserna – det kan man inte göra själv, utan måste göra tillsammans, sa Sten Lindquist.


Vill du lära dig mer om olika verktyg för att utforma en hållbar ekonomi och stad? Läs om den lokalekonomiska analysen på Brf Ida, och missa inte vårt webinarium om medborgarbudget den 4 november.

Comments


bottom of page