top of page

2 mars: Communities That Care

Uppdaterat: 18 feb. 2022Lärandelunch med Caroline Cline på CTC


CTC är en samverkansprocess ledd av Malmö stad, där aktörer i närområdet medverkar inom förskola, skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, civilsamhälle, boende och näringsliv. Syftet är att skapa en positiv social utveckling och skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler. Utgångspunkten för CTC är att det finns risk- och skyddsfaktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Tillsammans arbetar vi i områdesteam för att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer. CTC-område C innefattar Kirseberg/Värnhem med omnejd.


Varmt välkomna att lyssna på Caroline Cline, utvecklingsledare inom CTC-område C - Kirseberg/Värnhem. Vi bjuder på lunch!


När: 2 mars klockan 12-13

Var: Föreningscenter Nobel 21, Nobelvägen 21

Vad: en intressant gäst och vegetarisk lunch


Praktisk information: de första att anmäla sig får gratis lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.


Anmäl dig här!


Ladda ned programmet för hela vårens lärandeluncher här!


bottom of page