top of page

Cirkulär ekonomi och lokal utveckling med fokus på unga i Köpenhamn

I juni var Malmö Tillsammans i Köpenhamn på två olika studiebesök.


Rikke jobbar som projektledare inom ombyggnation och förnyelse på Teknik– och miljöförvaltningen, Köpenhamns kommun.


Tillsammans med en kollega på sin avdelning tog hon emot Malmö Tillsammans på ett studiebesök för att prata om cirkulär ekonomi och hållbar förnyelse av städer och byggnader.


Du jobbar med cirkulär ekonomi och innovationer inom bygg, berätta mer!


– Genom vårt cirkulära innovationsförlopp finner och stöttar vi entreprenörer som utvecklar lösningar som främjar cirkulär ekonomi inom byggsektorn för att minska resursförbrukning, avfallsmängder och CO2-utsläpp. Innovationsprocessen består av kompetensbyggande workshops för entreprenörer med presentationer från relevanta aktörer från sektorn och fokus på cirkulärekonomins utmaningar inom bygg, materialflöden och företagande. Fyra startups väljs ut för vidare mentorskurser med relevanta professionella konsulter samt validerings- och utställningsaktiviteter.


Vad är det roligaste med det du gör och vilka är de största utmaningarna?


– Det roligaste med projektet är att träffa de kreativa entreprenörerna och se deras vilda idéer komma till liv. De har ett inspirerande mod och driv. De största utmaningarna är att omställningen inom byggsektorn på många sätt är trög och långsam, och det kan vara mycket svårt att introducera nya innovativa idéer av många komplexa skäl. Därför är det också svårt att hitta entreprenörer som vill jobba med utmaningar inom byggbranschen.Rasmus jobbar på MakerSpace NV. Tillsammans med projektledare visade de upp verkstaden som riktar sig till unga som vill lära sig om, och utvecklas inom, det tekniska fältet.


MakerSpace NV är en del av en mötesplats för områdets ungdomar som jobbar med social hållbarhet i ett utsatt område.


Vad gör ni på MakerSpace NV?


– Vi ställer våra lokaler till förfogande för barn, unga, familjer, skolor, föreningar och företag, med syfte att bygga en bro för barn och unga för kreativ utbildning och med målet att skapa en verkstadsgemenskap för vårat lokalområde.


Vad är det roligaste med det du gör och vilka är de största utmaningarna?


– Det allra bästa är när vi ser de unga få aha-upplevelser, när de upptäcker vad de kan och hur roligt det är att använda sin kreativitet. Vår största utmaning är att skapa tillräcklig medvetenhet om oss själva så att alla de vi skulle vilja arbeta för och med kan ta del av våra erbjudanden.

Comments


bottom of page