top of page
Persborg

AktuelltVälkommen till Malmö Tillsammans Idéforum med tema idéer, förändring och konst i det offentliga rummet!


Hur går man till väga om man vill förändra stadens offentliga miljö? Vem kontaktar man i kommunen? Vem har rätt att bestämma hur staden ser ut?

Tre idéägare presenterar sina idéer för hur olika platser i Malmö kan bidra mer till sitt lokalområde och samtidigt göra plats för människor, möten och konst. Har du erfarenheter, kunskap eller tankar som kan hjälpa dem vidare? Eller är du bara nyfiken på temat?


Varmt välkommen till Föreningscenter Nobel 21 för att träffa idéägare och bidra till att utveckla idéerna.


Föreningscenter Nobel 21, den 26 oktober klockan 17-20. Vi bjuder på mat!


Anmäl dig här .


Upplägg: 17.00-17:30 Mingel 17:30-17:45 Intro 18:00-18:30 Mingel och mat 18:30-19:30 Tre idéägare får sitta vid varsitt bord med representanter från staden samt andra intresserade för att utveckla sina idéer vidare 19:30-20:00 Avslut


Malmö Tillsammans och CTC utvecklar metoder för att arbeta med ungas trygghet.


Sedan ett par månader tillbaka samarbetar Malmö Tillsammans med CTC, Communities that care, som är en samverkansprocess mellan förskola, skola, andra kommunala verksamheter, polis, räddningstjänst, civilsamhälle och boende i Malmö. Just nu arbetar CTC aktivt i fem lokalområden i staden.

- CTC fungerar som en samverkansplattform som arbetar för goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga i Malmö. Utgångspunkten är att det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Arbetet handlar om att tillsammans i lokalområdet försöka påverka och sänka riskfaktorer och öka skyddsfaktorer för att bidra till barns positiva utveckling, säger Nim Vaker, utvecklingsledare inom CTC.

CTC är ett vetenskapligt grundat system som används i flera länder. Olika samhällsinstanser samverkar för att minska riskfaktorer och att stärka skyddsfaktorer för att bidra till en positiv, social utveckling och hålla barn och unga ifrån att hamna i negativa spiraler.

Varje områdesteam inom CTC består av en lokal arbetsgrupp som utför det operativa arbetet i området. Områdesteamet träffas lokalt och samlar aktörer som vill vara med och förändra barns och ungas uppväxtvillkor.


- Det vi har sett Malmö Tillsammans göra inom sina områden är metoder som vi också kan använda oss av i den främjande arbetet inom CTC. En del av det CTC gör är just att försöka koppla ihop de som bor i området med verksamma aktörer och med varandra, vilket Malmö Tillsammans har testat och skapat metoder för att göra, säger Nim Vaker.
Pilottestet av BACKS, en lokalvaluta på Kirseberg, pågick i tre veckor i maj 2022. Utvärderingen av testet visar bland annat:


- Av de BACKS som gick ut i cirkulation (39 av 52 stycken) cirkulerade varje BACKS 1,79 gånger - dvs. strax under två gånger. Det är något mer än vad nationella valutor, t.ex. USD, brukar cirkulera.

- 81% av privatpersonerna som deltog upplevde testet som bra eller mycket bra

- 86% av privatpersonerna som deltog vill ha en permanent lokalvaluta på Kirseberg

- En av privatpersonerna som deltog skrev i utvärderingen att: "Känslan var verkligen att jag med mina BACKS fick lust att upptäcka det lokala. Det fick mig att inse vilka aktörer som tidigare var okända för mig [...]. Min känsla är att jag även utan lokalvaluta vill konsumera mer lokalt nu."

- 67% av de deltagande verksamheterna vill ha en permanent lokalvaluta på Kirseberg

- 50% av verksamheterna upplevde att de fick fler kunder


Läs mer och ta del av testets lärdomar och slutsatser i en rapport om BACKS:

backs_digital pdf
.pdf
Ladda ner PDF • 11.17MB

Rapporten om BACKS är en del av projektets skriftserie. I skriftserien ingår även rapporten om LEAn som gjordes på Brf Ida (se nedan). Flera delar i skriftserien kommer publiceras löpande under hösten och vintern.


lea_digital pdf
.pdf
Ladda ner PDF • 19.64MB

bottom of page