top of page

Lättläst om oss

Malmö Tillsammans är ett initiativ av Malmö Ideella, Malmö Stad, Sensus Studieförbund och NyföretagarCentrum Syd.

 

Vi arbetar tillsammans för att lyfta Malmöbornas idéer och önskemål om sin stad.

 

Vi arbetar i tre stadsdelar - Östervärn, Rosengård och Persborg.

 

Vi vill att Malmöbor ska få bidra till sin egen stad. Vi vill bidra till en positiv utveckling av Malmö, se till att fler Malmöbor får jobb och har ett bra boende, samt testa olika verktyg och modeller som kan bidra till detta, och sprida kunskap i olika frågor.

Vi har många aktiviteter för allmänheten. Bland annat kan du få stöd av oss för att utveckla en idé som du har som kan bidra till Malmös utveckling.

Har du frågor? Skriv till oss - info@malmotillsammans.se.

bottom of page